Ο κ. Γιώργος Πλωμαρίτης αναλαμβάνει τη θέση του Διευθυντή Ομαδικών Ασφαλίσεων στην Allianz, με στόχο την περαιτέρω ανάπτυξη της εταιρείας στον συγκεκριμένο τομέα.  

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο στην Ασφαλιστική Αγορά