Η ενοποιημένη οντότητα, «Allianz Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία Διαχείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων», που προέκυψε από τη νομική συνένωσητης Allianz ΑΕΔΑΚ και της Ευρωπαϊκή Πίστη Asset Management, διαθέτει πλέον ενιαίο υπό διαχείριση χαρτοφυλάκιο αξίας περίπου 1 δισ. Ευρώ, καθιστώντας την ισχυρό παίκτη με πρωταγωνιστική θέση στην αγορά.  

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο στην Ασφαλιστική Αγορά