Η Allianz πραγματοποίησε έρευνα σχετικά με τον κρίσιμο ρόλο που διαδραματίζει η ασφάλιση στην ομαλή διεξαγωγή μεγάλων αθλητικών εκδηλώσεων που εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από την ασφάλιση για την κάλυψη κινδύνων όπως ακραίες καιρικές συνθήκες, κυβερνοεπιθέσεις, ακυρώσεις, και ζητήματα ασφάλειας.  

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο στην Ασφαλιστική Αγορά