Ο Όμιλος Allianz θα ακολουθήσει μια ενοποιημένη πολιτική για την εμπορική ασφάλιση στην Ελλάδα, με στόχο να απαντήσει, με μια ενιαία πρόταση, στις ανάγκες μεσαίων και μεγάλων επιχειρήσεων που αντιμετωπίζουν εξειδικευμένους κινδύνους. Ο κ. Marco Vincenzi αναλαμβάνει τον ρόλο του Commercial Managing Director Southern Europe στην Allianz Commercial και θα ηγείται του τομέα της εμπορικής ασφάλισης στις αγορές της Ιταλίας, της Ελλάδας και της Τουρκίας.  

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο στην Ασφαλιστική Αγορά